Spotkanie wspólnoty różańcowej

Królowa Wszystkich Świętych (marzec)

01/03/24 ks. Franciszek Zawadzki
Jak rozumieć tę rolę Maryi? Możemy wskazać na kilka istotnych elementów: Maryja, poprzez Boże macierzyństwo, pozostawała w szczególnej bliskości z Bogiem. To najbardziej istotna cecha charakterystyczna świętości. To Bóg zbawia.