Spotkanie wspólnoty różańcowej

Królowa bez zmazy pierworodnej poczęta (kwiecień)

01/04/24 ks. Franciszek Zawadzki
W starożytnej teologii często opisywano Chrystusa jako Nowego Adama, który przez wcielenie i dzieło odkupienia człowieka staje się początkiem Nowego Stworzenia i Nowej Ludzkości. W tym kontekście określano także Maryję jako Nową Ewę.