Droga Krzyżowa dla dorosłych

Ostatnia stacja w historii zbawienia

16/02/24 Sławomir Zatwardnicki
Wprowadzenie Pójdziemy za chwilę Drogą Krzyżową. Przejdziemy jej kolejne stacje. Będziemy starali się pojąć, dlaczego potrzeba było złożenia aż tak wielkiej Ofiary dla naszego zbawienia. Przyjrzymy się ludzkiemu grzechowi i niewierności, zarówno w okresie Starego, jak i Nowego Przymierza. Zobaczymy niestawiającą już żadnych warunków miłość Boga objawioną w Chrystusie. W tajemnicy Krzyża odsłoni się przed nami, na czym polega Nowe Przymierze. Ostateczne, po którym nie może już być żadnego innego. Bo już niczego więcej Bóg nie może nam dać.