Kazania pasyjne

Prawda, która wymaga odwagi (2 niedziela Wielkiego Postu)

25/02/24 ks. Piotr Śliżewski
Cierpienie i ból, które tak mocno akcentujemy i podkreślamy w okresie Wielkiego Postu były konsekwencją czynów i słów Jezusa, a nie celem samym w sobie. Dostrzegając to od razu jawi się nam bardzo pozytywna wizja każdego chrześcijańskiego życia. My nie żyjemy po to, by cierpieć, tylko żyjemy i walczymy o prawdę, a z powodu tego przychodzi nam cierpieć, ponieważ świat tej prawdy nie chce bardzo często przyjąć. W wielkopostnych rozważaniach nie możemy się więc skupić tylko na cierpieniu, ponieważ ono nie jest celem i wartością ludzkiego życia.