1 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe
18/02/24
Pragnienie życia wiecznego jest związane z nieustanną walką o wiarę i brak grzechu. Niestety, wychowanie w wierze w części rodzin koncentruje się głównie na unikaniu zła o własnych siłach. Stąd wzrastamy w poczuciu imperatywu, by poradzić sobie z grzesznością o własnych siłach.
Sugestie słuchacza
18/02/24 Małgorzata Szewczyk
Post, modlitwa i jałmużna – faryzeusze nie tylko przestrzegali tych praktyk, ale i skrupulatnie je realizowali. Traktowali je jednak jako cel sam w sobie, a nie jako środek do jego osiągnięcia. A my? Jak dzisiaj rozumiemy Wielki Post?
18/02/24 Paweł Trzopek OP
Komentarz do czytań niedzielnych
Homilia do dorosłych
18/02/24 ks. Krzysztof Karwatka
Wchodzimy w czas Wielkiego Postu właśnie po to, aby całkiem serio i uczciwie przypatrzeć się sobie, naszemu, życiu, sprawom, którymi się zajmujemy, naszym relacjom i poddać to wszystko weryfikacji, zadać sobie pytanie: co jest zbędne? Co utrudnia mi mój duchowy rozwój, co sprawia, że nie mogę być w pełni sobą i w ten sposób pozbyć się tego co zbędne, co mnie obciąża i hamuje na drodze ku Bogu.
Homilia do dorosłych
18/02/24 ks. Krzysztof Karwatka
Wezwanie do nawrócenia, które pojawia się tutaj jest ostatecznie przypieczętowaniem zbawczej misji Jezusa. Nadeszła pora, by to On zaczął działać; pora, by to On przybliżył człowiekowi królestwo Boże. Nie przez przypadek akurat dziś mamy taki układ czytań. Jezusowe wezwanie do nawrócenia wymaga działania od każdego z nas. Królestwo Boże głoszone przez Jezusa wymaga naszego nieustannego zaangażowania.
Homilia do młodzieży
18/02/24
Kiedy Biblia używa liczby 40, mówi o refleksji, pokucie, nawróceniu się i nowym początku. Coś fundamentalnego wkrótce się zmieni w życiu. To nie następuje z dnia na dzień, taka zmiana wymaga czasu – i to właśnie wyraża liczba 40.