1 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie programowe

Człowiek w Kościele wchodzi w przymierze z Bogiem

18/02/24
Pragnienie życia wiecznego jest związane z nieustanną walką o wiarę i brak grzechu. Niestety, wychowanie w wierze w części rodzin koncentruje się głównie na unikaniu zła o własnych siłach. Stąd wzrastamy w poczuciu imperatywu, by poradzić sobie z grzesznością o własnych siłach.
W swojej opatrzności postanowił Bóg wejść w przymierze z człowiekiem, by w nim zwyciężyć ostatecznie zło. Potop i przymierze z Noem oraz zwycięstwo Chrystusa nad pokusami szatana pokazują Boga, który ma moc nad grzechem, złem i szatanem.
Konieczne jest zatem uznanie swojej słabości, by nie walczyć jedynie własnymi siłami, ale zgodzić się nie tylko na pomoc Boga w mojej walce, ale na Jego zwycięstwo, w którym mam wziąć udział. Jest to też właściwy moment, aby bardziej świadomie wejść w Przymierze z Bogiem. Przymierze kształtuje sposób naszego odniesienia do Boga.
Przez Paschę Jezusa – przejście ze śmierci do życia, zostało zawarte wieczne Przymierze. Od tego momentu w jednym Człowieku-Bogu każdy, kto wierzy i naśladuje Chrystusa, może wejść w Przymierze z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym.
 
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.