1 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie słuchacza

Kiedy wokół nas panuje pustka…

18/02/24 Małgorzata Szewczyk
Post, modlitwa i jałmużna – faryzeusze nie tylko przestrzegali tych praktyk, ale i skrupulatnie je realizowali. Traktowali je jednak jako cel sam w sobie, a nie jako środek do jego osiągnięcia. A my? Jak dzisiaj rozumiemy Wielki Post?