1 niedziela Wielkiego Postu

Słowo czytane u źródeł

18/02/24 Paweł Trzopek OP
Komentarz do czytań niedzielnych