2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Dać się przemienić, by uczestniczyć w Bożych misteriach

25/02/24 Robert Wawrzeniecki OMI
Tymczasem sam Jezus pokazuje Piotrowi, Jakubowi i Janowi drogę, którą później obrał Kościół poprzez wieki. Po tym doświadczeniu przemienienia na górze Tabor, które miało umocnić uczniów, schodzi z nimi Jezus na dół, do codzienności, głosić dalej Dobrą Nowinę o zbawieniu jako orędzie Boga. Uczniowie tylko do chwili zmartwychwstania zachowują to duchowe doświadczenie dla siebie, a gdy później zdarzy się okazja swoim doświadczeniem spotkania z Bogiem i przemiany, jaka stała się ich udziałem, dzielą się z innymi.