2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Między strapieniem a pocieszeniem

25/02/24 ks. Wojciech Nowicki
Jezus przez tego typu wydarzenia jak przemienienie na górze, takie wyjątkowe doświadczenie boskości, doświadczenie bliskości Boga, chce dać uczniom pocieszenie, kiedy przyjdzie trud, kiedy przyjdzie krzyż i kiedy przyjdzie niemoc w codzienności, jakaś trudność, znużenie. Możemy powiedzieć, że jest to jakiś moment pocieszenia wobec momentów strapienia, które przeżywamy.