2 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie słuchacza

Przemieniony a nieprzemienieni

25/02/24 Sławomir Zatwardnicki
Dlaczego akurat tacy bohaterowie Starego Przymierza jak Eliasz i Mojżesz ukazać się mieli w czasie Przemienienia? Czy nie pasowałby do tego grona np. Abraham, ojciec wierzących, którego ofiara z Syna antycypowała ofiarę Chrystusa? Rozmowa Eliasza i Mojżesza z Jezusem, który miał wypełnić Pismo, to dobra okazja do tego, żeby ukazać relację między Starym a Nowym Przymierzem. Nowe Przymierze to nie kolejna księga, to Chrystus.