2 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
14/01/24
Każde autentyczne spotkanie z Jezusem kształtuje człowieka. Jeśli tylko przeżywamy je z wiarą i gotowością podporządkowania się woli Bożej, możemy ufać, że Duch Boży będzie nas prowadził. Jesteśmy Jego świątynią.
Sugestie słuchacza
14/01/24 Michał Bondyra
Jak nauczyć się słuchania własnego sumienia? Jak nie bać się odczytywać Bożych znaków, nawet wtedy, kiedy wydają się nam bardzo radykalne? Jak ćwiczyć się w wychodzeniu z naszej strefy komfortu? Z uporządkowanego życia, w którym wszystko mamy co do dnia, godziny zaplanowane?
14/01/24 Paweł Trzopek OP
Komentarze do czytań mszalnych
Homilia do dorosłych
14/01/24 ks. Adam Kalbarczyk
Przeciwstawiając się panującej w starożytnym Koryncie swobodzie obyczajów i głoszonej tezie, iż ciało musi dostać to, czego potrzebuje, Paweł głosił, że ciało jest tym, w czym w dużej mierze wyraża się nasza osobowość i że ochrzczeni również w swoim ciele należą do Pana, a On jest obecny w ich ciele.
Homilia do dorosłych
14/01/24 ks. Konrad Sulmirski
Dostrzegamy, że słowo Boga kierowane do człowieka nie jest czymś, co każdy bez trudu rozpoznaje. Powołanie, które jest bardzo zindywidualizowanym wezwaniem Boga skierowanym do człowieka, wymaga także rozeznania ze strony innych ludzi, poddania danego doświadczenia pod ich osąd.
Homilia do młodzieży
14/01/24 ks. Piotr Śliżewski
Bóg przyszedł do nas z bardzo uczciwym planem. „Odkrył się”, by pokazać jakie ma względem nas zamierzenia. Bez wcielenia nie byłoby mowy o Bogu bliskim, a przez to uczciwie podchodzącym do naszej chęci poznania Go i dowiedzenia się, na czym miałaby polegać nasza wspólna droga.