2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Ciało jest dla Pana, a Pan dla ciała

14/01/24 ks. Adam Kalbarczyk
Przeciwstawiając się panującej w starożytnym Koryncie swobodzie obyczajów i głoszonej tezie, iż ciało musi dostać to, czego potrzebuje, Paweł głosił, że ciało jest tym, w czym w dużej mierze wyraża się nasza osobowość i że ochrzczeni również w swoim ciele należą do Pana, a On jest obecny w ich ciele.