2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Poszukiwania dobra

14/01/24 ks. Piotr Śliżewski
Bóg przyszedł do nas z bardzo uczciwym planem. „Odkrył się”, by pokazać jakie ma względem nas zamierzenia. Bez wcielenia nie byłoby mowy o Bogu bliskim, a przez to uczciwie podchodzącym do naszej chęci poznania Go i dowiedzenia się, na czym miałaby polegać nasza wspólna droga.