2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wezwany po imieniu

14/01/24 ks. Konrad Sulmirski
Dostrzegamy, że słowo Boga kierowane do człowieka nie jest czymś, co każdy bez trudu rozpoznaje. Powołanie, które jest bardzo zindywidualizowanym wezwaniem Boga skierowanym do człowieka, wymaga także rozeznania ze strony innych ludzi, poddania danego doświadczenia pod ich osąd.