3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Radość uczniów Jezusa Chrystusa

21/01/24 ks. Paweł Wygralak
W wielu naszych domach być może stoją jeszcze choinki przypominające nam pełen radości czas Bożego Narodzenia. Radość powinna wypełniać serce ucznia Pana Jezusa nie tylko w okresie świątecznym. Święty Paweł w liście do Filipian wzywa „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam radujcie się!” (Flp 4,4). Oczywiście radość w myśli Apostoła Narodów nie jest radością rozumianą jako wesołkowatość i beztroska.