3 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Uczymy się podążać za słowem Pana

21/01/24
„Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję” (Ps 25,4–5). Taka modlitwa jest właściwą reakcją na wezwanie do nawrócenia. Cały proces nawrócenia rozpoczyna się od słuchania słowa Bożego, z którego rodzi się wiara.
Z kolei wiara człowieka jest odpowiedzią na usłyszane słowo Boże, które proponuje interpretować wszystko, co się w świecie dzieje, w odniesieniu do Boga i Jego planu zbawienia. Ewangelia jako Dobra Nowina nie jest ciężarem narzuconym ludziom przez Boga. Nie, Jezus przyszedł nas wybawić od nieuporządkowanych przywiązań i nierozumnego sposobu życia. On jest Zbawicielem i Wyzwolicielem. W swym najgłębszym sensie nawrócenie nie jest czymś smutnym, czymś negatywnym. Jest radosną przemianą życia. Najlepiej o tym wiedzą ci, którym grzechy obrzydły; ci, którzy przekonali się o destrukcyjnych skutkach grzechów w swoim życiu. Jednak zerwanie z grzechem i zmysłowym sposobem myślenia nie zawsze jest łatwe. Czasem trwa długo, jak w przypadku św. Augustyna. Ważne, by nawrócenie było dogłębne i szczere, a wtedy będzie ono procesem prowadzącym od oczyszczenia, przez oświecenie, aż do zjednoczenia z Bogiem.
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.