4 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
28/01/24
Jako wyznawcy Pana Jezusa mamy świadomość istnienia złych duchów – przeciwników Boga, dlatego pobożnie i gorliwie modlimy się każdego dnia do Boga, prosząc: „nie wódź nas na pokuszenie”, przez co rozumiemy: „nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie”. W wielu polskich parafiach po Mszy Świętej odmawiana jest modlitwa: „Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Sugestie słuchacza
28/01/24 Szymon Bojdo
Czy chcemy by byli oni naszymi prorokami? Czy w ogóle chcemy słuchać innych, to kolejne nasuwające się pytanie. Czy bylibyśmy komuś w stanie zaufać na tyle, by uwierzyć w słowa, które przekazuje w imieniu Pana Boga. A co zrobić, gdy ktoś komu ufaliśmy w tej kwestii diametralnie zmienia swoje postępowanie. Czy to powód, by nasza wiara osłabła.
28/01/24 Paweł Trzopek OP
Komentarze do czytań mszalnych
Homilia do dorosłych
28/01/24 ks. Kazimierz Kubat SDS
Bóg mówi do naszych serc w różnorodny sposób, używając proroków, psalmistów, a ostatecznie przez samego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Słowo Boże ma moc stwórczą, jak widzimy w opisie stworzenia, gdzie Bóg mówił, a wszystko powstało. To samo Słowo może dotykać nas dzisiaj, wpływając na nasze życie, trudności, zmagania i nadzieje. Psalmista wzywa nas: „Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie”. To wezwanie jest nadal aktualne. Bóg mówi do naszych serc, a Jego słowo jest zawsze aktualne, ponieważ Bóg jest wieczny i żywy.
Homilia do dorosłych
28/01/24 ks. Robert Bielawski
Wiecie, ja umierać nie chcę, dlatego powiem wam to, co zostawia nam Bóg w swoim słowie. Dlaczego? Ponieważ cytując św. Pawła: Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. To on w liście do Koryntian wskazuje dzisiejszy kierunek – celibat i małżeństwo. Żeby nie tylko stać przy ambonie i rzucać słowa na wiatr zacznę od księży. Jakie wymogi stawia Bóg kapłanom?
Homilia do młodzieży
28/01/24 s. Urszula Kłusek SAC
Jeśli nie, jeśli nie zdumiewa cię Jezus, Jego słowa i czyny, tym bardziej dzisiejsze słowo Boże jest dla ciebie. Bo choć cię to nie zdumiewa, ale jakoś wewnętrznie pobudza, choćby przez znaki zapytania, wewnętrzny niepokój, czy trudności, z którymi nie możesz sobie poradzić. Ważne jest tylko jedno: żebyś nie zatwardził przez grzech, uprzedzenia, obojętność czy wewnętrzną letniość swego serca i pragnień.