4 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Kapłaństwo i małżeństwo

28/01/24 ks. Robert Bielawski
Wiecie, ja umierać nie chcę, dlatego powiem wam to, co zostawia nam Bóg w swoim słowie. Dlaczego? Ponieważ cytując św. Pawła: Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. To on w liście do Koryntian wskazuje dzisiejszy kierunek – celibat i małżeństwo. Żeby nie tylko stać przy ambonie i rzucać słowa na wiatr zacznę od księży. Jakie wymogi stawia Bóg kapłanom?