4 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Konieczność podjęcia walki duchowej

28/01/24 ks. Kazimierz Kubat SDS
Bóg mówi do naszych serc w różnorodny sposób, używając proroków, psalmistów, a ostatecznie przez samego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Słowo Boże ma moc stwórczą, jak widzimy w opisie stworzenia, gdzie Bóg mówił, a wszystko powstało. To samo Słowo może dotykać nas dzisiaj, wpływając na nasze życie, trudności, zmagania i nadzieje. Psalmista wzywa nas: „Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie”. To wezwanie jest nadal aktualne. Bóg mówi do naszych serc, a Jego słowo jest zawsze aktualne, ponieważ Bóg jest wieczny i żywy.