4 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Zdumiewali się Jego nauką

28/01/24 s. Urszula Kłusek SAC
Jeśli nie, jeśli nie zdumiewa cię Jezus, Jego słowa i czyny, tym bardziej dzisiejsze słowo Boże jest dla ciebie. Bo choć cię to nie zdumiewa, ale jakoś wewnętrznie pobudza, choćby przez znaki zapytania, wewnętrzny niepokój, czy trudności, z którymi nie możesz sobie poradzić. Ważne jest tylko jedno: żebyś nie zatwardził przez grzech, uprzedzenia, obojętność czy wewnętrzną letniość swego serca i pragnień.