5 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Jezusowa szczególna miłość do ludzi dotkniętych słabością

04/02/24
W Eucharystii wspólnota Kościoła zostaje uzdolniona do służby chorym i potrzebującym. Dynamikę troski o chorych widać wyraźnie w ewangelicznej scenie, w której prawie wszyscy są aktywni: Piotr przyjął teściową do siebie i opiekuje się nią, inni mówią Jezusowi o jej chorobie, Jezus dokonuje cudu, kobieta wstaje i zaczyna usługiwać, do Jezusa przynoszą chorych i opętanych, Jezus ich uwalnia, wszyscy szukają Jezusa, apostołowie idą za Nim i towarzyszą Mu w misji objawiania potęgi i miłości Boga.

 
W scenie tej możemy rozpoznać swoistą dynamikę życia Kościoła. Kościół dostrzega chorych, modli się za nich, przyjmuje ich i otacza miłosierną troską. Wierzący wiedzą bowiem, że choroba jest trudnym doświadczeniem. Hiob nazywa chorobę „męczarnią” i „udrękami”. Zestawia ją z trzema, jakże trudnymi wówczas sytuacjami życiowymi: służbą wojskową („bojowanie”), byciem najemnikiem oraz niewolnikiem. W każdej z tych sytuacji ludzie są zależni od innych. We wspólnocie Kościoła zatem chorzy i cierpiący nigdy nie powinni zostać pozbawieni opieki.
 
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”