5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Odpowiednia diagnoza

04/02/24 ks. Robert Klemens COr
Jezus przyszedł na świat, by głosić dobrą nowinę o Bożym królestwie. Robi to dostosowując sposób przepowiadania do możliwości i potrzeb przychodzących do niego ludzi. Tak było gdy wędrował po palestyńskiej ziemi i tak jest do dzisiaj. Jednym pomaga natychmiast i całkowicie, innych odsyła i uzdrowienie dzieje się z czasem, a jeszcze innych nie uzdrawia. Wszystko to wpisane jest w pedagogię nauczania Pana Boga.