6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Choroba zakaźna

11/02/24 ks. Radosław Rychlik
Duchowym trądem, który niszczy człowieka jest każdy grzech. Człowiek trędowaty, mimo iż żyje, tak naprawdę powoli umiera, kolejne części jego ciała stają się martwe. Człowiek żyjący w grzechu na zewnątrz wyglądać może niezwykle atrakcyjnie, lecz jego dusza powoli i nieubłaganie obumiera. Dokonuje się jego duchowa degradacja.