6 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Wspólnota Kościoła wobec „trądu” grzechu

11/02/24
Wspólnota Kościoła mocą Ducha Świętego otrzymanego w Eucharystii uświadamia sobie swoją skłonność do grzechu, zdaje sobie sprawę z dramatu grzechu oraz wkracza na drogę nawrócenia. Jednocześnie wierzący wezwani są do tego, aby otoczyć współczuciem i troską ludzi „zakażonych” grzechem. Troska ta może objawić się choćby w modlitwie za grzeszników, w upominaniu błądzących, w przebaczaniu przewinień oraz wspieraniu nawracających się w drodze powrotu do Boga. W ten sposób wspólnota wierzących naśladuje Chrystusa, który zbliżył się do trędowatego, był zdjęty litością, wypowiedział do niego słowo, dotknął go i uzdrowił.
Wówczas wspólnota Kościoła jawi się – jak mawia papież Franciszek – jako prawdziwy „szpital polowy”. Ten szpital jest „polowy”, ponieważ każdy chrześcijanin, także świecki, tam, gdzie się znajduje, może uczestniczyć w „leczeniu grzeszników”. W „terapii” tej koniecznie potrzeba w pewnym momencie odesłać brata-grzesznika do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, mówiąc mu – analogicznie jak Jezus trędowatemu – „a teraz idź i pokaż się kapłanom”. 
 
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”