Chrzest Pański

Sugestie programowe
07/01/24
Całe ziemskie życie i posłannictwo Jezusa było skierowane na to, by „wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). Podobny jest sens przyjmowania sakramentów przez nas: chcemy żyć zgodnie z wolą Bożą, aby poznać prawdę i osiągnąć wieczne zbawienie, a także pomóc innym, by to zbawienie osiągnęli.
Sugestie słuchacza
07/01/24 Małgorzata Szewczyk
Ciekawym wątkiem, do którego mógłby nawiązać kaznodzieja, byłoby przypomnienie, że dolina Jordanu leży poniżej poziomu morza, w depresji, a więc symbolikę tego wydarzenia podkreśla również geografia. W tej biblijnej scenie Bóg solidaryzuje się z najbardziej skrywaną i najciemniejszą przestrzenią ludzkiej duszy, z taką, z którą sama nie bardzo chcę się utożsamić.
07/01/24 Paweł Trzopek OP
Komentarze do czytań mszalnych
Homilia do dorosłych
07/01/24 o. Marcin Wrzos OMI
„Nie chodzę do kościoła, bo Boga nie widać po twoim życiu”. Mocne. Odwróćmy to. Są ludzie którzy wierzą, są w kościołach, bo widzą po wielu chrześcijanach, że żyją swoim chrztem, wiarą. Przejęli się i traktują go poważnie.
Homilia do dorosłych
07/01/24 ks. Jan Markowski
„Ja ciebie chrzczę – w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” – takie słowa zabrzmiały prawdopodobnie nad każdym z nas w dniu chrztu świętego. Niby kilka słów i odrobina wody, a jednak dzieją się rzeczy przedziwne. W tym momencie cofamy się o wiele setek lat – do samego początku, do grzechu pierworodnego.
Homilia do młodzieży
07/01/24 s. Urszula Kłusek SAC
Może ktoś z was teraz myśleć: to utopia! Nie da się w naszym świecie żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami. A poza tym, nawet gdybym chciał/ chciała tak żyć, to skąd mam wziąć na to siłę? Przecież aby spełniać przykazania trzeba żyć inaczej niż żyje teraz wielu ludzi.