Chrzest Pański
Sugestie programowe

Przez chrzest staliśmy się przybranymi dziećmi Boga

07/01/24
Całe ziemskie życie i posłannictwo Jezusa było skierowane na to, by „wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). Podobny jest sens przyjmowania sakramentów przez nas: chcemy żyć zgodnie z wolą Bożą, aby poznać prawdę i osiągnąć wieczne zbawienie, a także pomóc innym, by to zbawienie osiągnęli.
Podczas chrztu narodziliśmy się „z wody i z Ducha Świętego do nowego życia dziecka Bożego” (błogosławieństwo wody chrzcielnej w Wigilię Paschalną), a potem jeszcze podczas bierzmowania zostaliśmy, jak Jezus, namaszczeni i posłani, aby głosić Dobrą Nowinę ubogim. Pierwszą i podstawową formą świadectwa chrześcijańskiego jest życie zgodne z wolą Bożą. To zadanie bardzo trudne dla człowieka. Jednak jako przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, możemy zawsze liczyć na pomoc kochającego nas Boga (por. kolektę). Duch Święty chce nam pomagać i wspierać nas, byśmy przeszli przez życie, dobrze czyniąc.

Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.