Chrzest Pański
Sugestie słuchacza

Symbolika Jordanu

07/01/24 Małgorzata Szewczyk
Ciekawym wątkiem, do którego mógłby nawiązać kaznodzieja, byłoby przypomnienie, że dolina Jordanu leży poniżej poziomu morza, w depresji, a więc symbolikę tego wydarzenia podkreśla również geografia. W tej biblijnej scenie Bóg solidaryzuje się z najbardziej skrywaną i najciemniejszą przestrzenią ludzkiej duszy, z taką, z którą sama nie bardzo chcę się utożsamić.