Objawienie Pańskie

Sugestie programowe
06/01/24
Do wdzięczności wobec Boga za objawienie nam tajemnicy zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa dołączamy wdzięczność względem ludzi, którzy doprowadzili nas do Boga. Są wśród nich nasi rodzice, krewni, katecheci, nauczyciele, przyjaciele.
Sugestie słuchacza
06/01/24 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
– Jak odnowić w sobie radosną, pełną entuzjazmu wiarę? – Jak żyć Ewangelią, aby ona nas autentycznie ożywiała i wyzwalała? – Jak sprawić, aby inni – kiedy się z nami spotkają – widzieli w nas nie zagrożenie, ale raczej pokój, radość?
Homilia do dorosłych
06/01/24 ks. Piotr Śliżewski
Przyjrzyjmy się bardzo ciekawemu opisowi poszukiwań Trzech Mędrców. Chcieli oddać Mu pokłon, ale nie do końca wiedzieli, gdzie się On znajduje. Mimo bardzo dobrego nastawienia i włożonego trudu – pokonali przecież niemałą liczbę kilometrów, by ze Wschodu przybyć do Jerozolimy – nie potrafili dokładnie rozszyfrować miejsca narodzin. Do tych działań skłoniła ich wyjątkowa gwiazda, która pokazała się na Wschodzie.
Homilia do dorosłych
06/01/24 ks. Wojciech Nowicki
Nasza myśl spontanicznie kieruje się dzisiaj w stronę mędrców, czy jak też mówimy potocznie – Trzech Króli. Ale zanim skupimy naszą uwagę właśnie na nich, na Mędrcach ze Wschodu, którzy przyszli do Betlejem, upadli na twarz i oddali pokłon Dzieciątku Jezus, spójrzmy najpierw na Tego, który jest zawsze w centrum naszego przepowiadania, to znaczy na Jezusa Chrystusa.
Homilia do dzieci
06/01/24 bp Antoni Długosz
Prezenty te doskonale charakteryzują Jezusa: złoto – mówi, że jest królem, kadzidło – że jest Bogiem, gorzka mirra – że jest człowiekiem i będzie cierpiał. Magowie są poganami, ale przy odnalezieniu Pana Jezusa i uznaniu Go za Boga – otrzymują dar wiary.