Objawienie Pańskie
Sugestie słuchacza

Jak odnaleźć radość wiary?

06/01/24 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
– Jak odnowić w sobie radosną, pełną entuzjazmu wiarę? – Jak żyć Ewangelią, aby ona nas autentycznie ożywiała i wyzwalała? – Jak sprawić, aby inni – kiedy się z nami spotkają – widzieli w nas nie zagrożenie, ale raczej pokój, radość?