Objawienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Potrzebujemy odwagi Mędrców

06/01/24 ks. Wojciech Nowicki
Nasza myśl spontanicznie kieruje się dzisiaj w stronę mędrców, czy jak też mówimy potocznie – Trzech Króli. Ale zanim skupimy naszą uwagę właśnie na nich, na Mędrcach ze Wschodu, którzy przyszli do Betlejem, upadli na twarz i oddali pokłon Dzieciątku Jezus, spójrzmy najpierw na Tego, który jest zawsze w centrum naszego przepowiadania, to znaczy na Jezusa Chrystusa.