Objawienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Rozpoznawanie znaków

06/01/24 ks. Piotr Śliżewski
Przyjrzyjmy się bardzo ciekawemu opisowi poszukiwań Trzech Mędrców. Chcieli oddać Mu pokłon, ale nie do końca wiedzieli, gdzie się On znajduje. Mimo bardzo dobrego nastawienia i włożonego trudu – pokonali przecież niemałą liczbę kilometrów, by ze Wschodu przybyć do Jerozolimy – nie potrafili dokładnie rozszyfrować miejsca narodzin. Do tych działań skłoniła ich wyjątkowa gwiazda, która pokazała się na Wschodzie.