Objawienie Pańskie
Homilia do dzieci

Słowami i czynami pomogę kolegom odnaleźć Jezusa

06/01/24 bp Antoni Długosz
Prezenty te doskonale charakteryzują Jezusa: złoto – mówi, że jest królem, kadzidło – że jest Bogiem, gorzka mirra – że jest człowiekiem i będzie cierpiał. Magowie są poganami, ale przy odnalezieniu Pana Jezusa i uznaniu Go za Boga – otrzymują dar wiary.