Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Sugestie programowe
01/01/24
W Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że dzisiejsze misterium oznaczało dla Jezusa wejście w dzieje ludu Przymierza, poddanie się Prawu i uprawnienie do udziału w kulcie.
Sugestie słuchacza
01/01/24 Rafał Bernard
Czy my dostrzegamy sygnały od Boga? Czy zachowujemy je jak Maryja w swoim sercu, by w stosownym czasie je zrozumieć i pójść za nimi? Czy od początku troszczymy się o naszą więź z Bogiem, budując ją cegiełka po cegiełce w oparciu o Jego dary?
Homilia do dorosłych
01/01/24 ks. Jurand Żelisławski
Nowy Rok, podobnie jak Adwent i Wielki Post lub różne ważne wydarzenia w naszym życiu, jest okazją do podejmowania pewnych postanowień, które mają nam pomóc w pracy nad sobą, w nawróceniu, a właściwie w nawracaniu się. Zapraszam, abyśmy spojrzeli na dzisiejszą liturgię słowa jako zaproszenie do podjęcia konkretnych duchowych postanowień.
Homilia do dorosłych
01/01/24 ks. Franciszek Zawadzki
Być może snujemy plany i oczekujemy ważnych wydarzeń, które wpłyną na nasze dalsze życie, być może także martwimy się, choćby świadomością upływającego czasu. Przyglądamy się sytuacji naszego świata i oprócz radości i nadziei, które daje niesłychanie szybki rozwój i kolejne odkrycia ulepszające życie wielu mieszkańców ziemi, martwimy się tym, co złe i niszczące. A widzimy wojny, przemoc, głód w wielu miejscach świata, trudny los migrantów, kryzys klimatyczny... Składamy sobie jednak życzenia.