Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Sugestie słuchacza

Biała tablica

01/01/24 Rafał Bernard
Czy my dostrzegamy sygnały od Boga? Czy zachowujemy je jak Maryja w swoim sercu, by w stosownym czasie je zrozumieć i pójść za nimi? Czy od początku troszczymy się o naszą więź z Bogiem, budując ją cegiełka po cegiełce w oparciu o Jego dary?