Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Homilia do dorosłych

Życzenia od Pana Boga

01/01/24 ks. Franciszek Zawadzki
Być może snujemy plany i oczekujemy ważnych wydarzeń, które wpłyną na nasze dalsze życie, być może także martwimy się, choćby świadomością upływającego czasu. Przyglądamy się sytuacji naszego świata i oprócz radości i nadziei, które daje niesłychanie szybki rozwój i kolejne odkrycia ulepszające życie wielu mieszkańców ziemi, martwimy się tym, co złe i niszczące. A widzimy wojny, przemoc, głód w wielu miejscach świata, trudny los migrantów, kryzys klimatyczny... Składamy sobie jednak życzenia.