Apostolstwo modlitwy

Różnorodność i jedność w Chrystusie

01/01/24 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ogólna: Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.