Apostolstwo modlitwy

Towarzyszenie w odchodzeniu

01/01/24 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ogólna: Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.