Pierwszy piątek
Homilia do dzieci

By wiara wzrastała (2 II - do dzieci)

02/02/24 Danuta Szelejewska
Chociaż ziarenko gorczycy wcale nie jest okazałe, właśnie o nim wspomniał Pan Jezus w rozmowie z apostołami: „gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi.