Pierwszy piątek
Homilia do dzieci

Odnalazłeś już Chrystusa? (5 I - do dzieci)

05/01/24 Danuta Szelejewska
Nie zwlekając więc ani chwili poszli za Nim. Poprzez takie działanie okazali Panu całkowite zaufanie. Cieszyli się z chwil spędzanych w Jego towarzystwie. Z uwagą słuchali Jego nauk oraz byli świadkami nadzwyczajnych czynów. Z dalszych losów poszczególnych Apostołów wynika, że nie zawiedli się. Wytrwali do końca.