Pierwszy piątek
Homilia do dorosłych

W siódmym niebie (2 II - do dorosłych)

02/02/24 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Wielu z nas na określenie dnia dzisiejszego wciąż używa nazwy: święto Matki Bożej Gromnicznej. Często jednak można usłyszeć: obchodzimy dzisiaj święto Ofiarowania Pańskiego. Tak brzmi ta nazwa w kalendarzu liturgicznym. Te dwie nazwy są często wymieniane razem.