Słuchając Franciszka

01/01/24 ks. Paweł Szpyrka SJ
„Niech się weseli serce szukających Pana!” – woła Psalmista i zachęca: „Szukajcie zawsze Jego oblicza!” (Ps 105,3n). W okresie Bożego Narodzenia szukającymi Pana są przybyli ze Wschodu magowie-mędrcy, którzy mieszkańcom Jerozolimy zadają pytanie: „Gdzie jest ten narodzony król Judejczyków? Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2). Ci, którzy nie znają Boga wyruszają, by Go znaleźć i uwielbić. Ci, którzy już Go poznali, którzy znają Pisma, pozostają w swych domach.
01/02/24 ks. Paweł Szpyrka SJ
W homiliach na uroczystość Objawienia Pańskiego papież wskazuje na Mędrców jako dobrych przewodników drogi wszystkich poszukujących Boga. „Idąc za światłem, poszukiwali Światła”. Uważna obserwacja tego, co się dzieje na zewnątrz, zaangażowanie umysłu i serca rozpalonych wewnętrznym światłem, doprowadziło ich do spotkania z Bogiem, który stał się człowiekiem; do odkrycia i rozpoznania w Dzieciątku, króla Wszechświata.