Słuchając Franciszka

Mądrość tych, którzy nie przestają szukać

01/01/24 ks. Paweł Szpyrka SJ
„Niech się weseli serce szukających Pana!” – woła Psalmista i zachęca: „Szukajcie zawsze Jego oblicza!” (Ps 105,3n). W okresie Bożego Narodzenia szukającymi Pana są przybyli ze Wschodu magowie-mędrcy, którzy mieszkańcom Jerozolimy zadają pytanie: „Gdzie jest ten narodzony król Judejczyków? Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2). Ci, którzy nie znają Boga wyruszają, by Go znaleźć i uwielbić. Ci, którzy już Go poznali, którzy znają Pisma, pozostają w swych domach.