Spotkanie wspólnoty różańcowej

Królowa Męczenników i Wyznawców (styczeń)

01/01/24 ks. Franciszek Zawadzki
Męczennikami nazywamy tych, którzy wyznając wiarę w Chrystusa, za tę wiarę nie zawahali się oddać życia w obliczu prześladowań. Wyznawcy zaś to ci, którzy wiarę wyznawali odważnie...