20. rocznica śmierci ks. Juliana Michalca

Ksiądz profesor Julian Michalec - człowiek i dzieło to temat sympozjum, które organizuje Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu wraz z przyjaciółmi i wychowankami księdza profesora Juliana Michalca.
Sympozjum odbędzie się w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w sobotę 18 października. Obrady poprzedzi Msza Święta, którą odprawi ks. bp Andrzej Siemieniewski w katedrze św. Jana Chrzciciela o godz. 9:00. Wykłady rozpoczną się w auli wydziałowej o godz. 10:00. Organizatorzy przewidują następującą kolejność: Ksiądz Julian Michalec - człowiek i dzieło (ks. prof. dr hab. Józef Pater), "...Gdzie silno przeżyłem...". Z życia księży Franciszka i Juliana Michalców, kapłanów represjonowanych przez SB (ks. dr Zbigniew Bielamowicz), Wartości artystyczne prozy ks. Juliana Michalca (prof. dr hab. Jan Miodek), Sztuka improwizacji w kaznodziejstwie ks. Juliana Michalca (red. Marek Dyżewski), Sobór Watykański II a treści kaznodziejstwa ks.Juliana Michalca (ks. porf. dr hab. Waldemar Irek.

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.