Czy Chrystus używałby Powerpointa?

Czy Chrystus używałby Powerpointa? O słowie i obrazie w misterium przepowiadania - to temat konferencji naukowej, którą organizują Sekcja Homiletów Polskich, Instytut liturgiczny PAT i Komisja Języka Religijnego PAN.

Konferencja odbędzie się 28 i 29 listopada w Krzeszowicach koło Krakowa.Organizatporzy zaplanowali  m.in. następujące referaty: Narracja czy wizualizacja w misterium przepowiadania? Geneza problemu (Henryk Sławiński - Kraków), Misteryjna natura liturgii (Bogusław Migut - Lublin), Misterium przepowiadania (Wiesław Przyczyna - Kraków), Co da się powiedzieć, tego nie da się pokazać (Andrzej Józef Nowak - Kraków), Słowa i gesty jako komplementarne środki wyrazu (Aneta Załazińska - Kraków), "Nie będziesz czynił żadnej rzeźby...". O epifanijnej (nie)mocy obrazu (Andrzej Draguła - Szczecin) oraz Słowo i obraz pod presją technologii. Wybrane problemy (Eugeniusz Wilk - Kraków). Zgłoszenia przyjmuje Instytut Liturgiczny PAT: il@pat.krakow.pl.

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.