Czy znamy Pismo Święte?

Niedzielna homilia to główna okazja do słuchania słowa Bożego wynika z badań przeprowadzonych przez GFK - Eurisko na zlecenie Federazione Biblica Cattolica, w związku ze zbliżającym się Synodem Biskupów na temat słowa Bożego w życiu i misji Kościoła (5-26 października 2008). Jej wyniki zaprezentowano 28 kwietnia 2008 roku na konferencji zorganizowanej w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej.
Badania potwierdziły związek między Pismem Świętym i Eucharystią, gdyż „zdecydowana większość ankietowanych wskazuje na niedzielną Mszę Świętą jako główną okazję do słuchania słowa Bożego.
Badania statystyczne przeprowadzono w 9 krajach (USA, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Polska, Rosja). Wynika z nich, że przeciętnie w Polsce jedna osoba na trzy przeczytała w ostatnim roku choć jeden fragment Pisma Świętego. Pod tym względem najlepiej wypadły Stany Zjednoczone (75%), gdzie samodzielne czytanie Pisma Świętego deklarowały trzy osoby na cztery. W Polsce wskaźnik ten jest najwyższy w Europie - wynosi 38% (w Wielkiej Brytanii 36%, w Rosji 35%, we Włoszech 27%, we Francji 21%, w Hiszpanii - tylko 20%).
Różne jest podejście do interpretacji tekstów biblijnych: 21% badanych w Rosji, 23% we Włoszech, 27% w USA i 34% w Polsce, uważa teksty biblijne za słowo Boga, które należy odczytywać literalnie, bez prób interpretacji.
Znajomość faktów biblijnych pozostaje znikoma. 32% badanych uważało, że św. Piotr napisał jedną z ewangelii, 48% wskazało św. Pawła jako jej autora. W teście na znajomość podstawowych wydarzeń biblijnych wszyscy wypadli słabo: poprawnych odpowiedzi udzieliło 20% Polaków, 17% mieszkańców USA i Wielkiej Brytanii, 15% Niemców, 14% Włochów, 11% Francuzów, 8% Hiszpanów i 7% Rosjan.
"Biblia uważana jest za coś TRUDNEGO. To najważniejszy rezultat tych badań - powiedział na konferencji prasowej prof. Luca Diotallevi, socjolog. - Wynika z nich postulat, aby zarówno pasterze, jak i ci, którzy mają Biblię w sercu, czy wreszcie ojcowie synodalni, zdawali sobie sprawę z tego, że ludzie nie tyle chcą być przekonywani o samej 'wartości' stronic Biblii, ale raczej chcą znaleźć pomoc w uchwyceniu jej znaczenia, przede wszystkim w odniesieniu do własnego życia i życia wspólnoty ludzkiej".
Opracowano na podstawie www.archpoznan.pl

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.