Czytania na maj i czerwiec

Już jest "Biblioteka Kaznodziejska" 3/2016 z czytaniami na nabożeństwa majowe i czerwcowe z okazji Roku Świętego Miłosierdzia. "2 lipca 1927 roku w katedrze wileńskiej odbyła się koronacja papieskimi koronami wizerunku Matki Bożej Ostrobramskiej, zwanej Matką Bożą Miłosierdzia. Decyzją Piusa XI, Maryja z Ostrej Bramy otrzymała tytuł Królowej Korony Polskiej. W uroczystościach koronacyjnych wzięli udział najwyżsi dostojnicy państwowi z marszałkiem Józefem Piłsudskim i prezydentem Ignacym Mościckim na czele..." - fragment czytanki na 3 maja.
"Kontemplować tajemnicę miłosierdzia z Maryją” - to tytuł czytań majowych. Ich autorem jest redaktor naczelny miesięsięcznika ks. Maciej K. Kubiak. Przedstawiamy  w nich Maryję, jako Matkę Miłosierdzia, zarówno od strony teologicznej, jak również poprzez fragmenty papieskich dokumentów i homilii oraz prezentacje sanktuariów maryjnych w Polsce i na świecie, poświęconych Matce Bożej Miłosierdzia (w Wilnie, w Białymstoku, w El Cobre na Kubie, we Włoszech).
W dołączonym do "Biblioteki Kaznodziejskiej" zeszycie będą też Czytania na czerwiec – do wykorzystania na nabożeństwach do Serca Jezusowego. Autorem jest Szymon Bojdo, który w oparciu o bullę Franciszka „Misericordiae vultus” ukazuje serce Pana Jezusa, jako źródło Bożego Miłosierdzia. Czytania czerwcowe naszą tytuł „Bijące serce Ewangelii”.
Poniżej fragment czytanki na 8 maja:
Maryja – Brama Miłosierdzia
Liturgii Mszy Świętej rozpoczynającej Rok Święty Miłosierdzia, którą papież Franciszek sprawował 8 grudnia 2015 roku towarzyszył polski akcent. Tuż przy ołtarzu wystawiona została ikona Matki Bożej Bramy Miłosierdzia, która na stałe znajduje się w greckokatolickim sanktuarium w Jarosławiu. O istnieniu ikony papież dowiedział się 4 grudnia, a więc na 4 dni przed rozpoczęciem Roku Świętego, od kaznodziei Domu Papieskiego o. Raniero Cantalamessy, który kopię ikony otrzymał na zakończenie rekolekcji głoszonych na Ukrainie. Franciszek od razu zapytał, czy byłoby możliwe sprowadzenie ikony na tę wyjątkową uroczystość.
W ekspresowym tempie, przy ogromnym zaangażowaniu polskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej udało się uzyskać niezbędne pozwolenia. Specjalny konwój z ikoną dotarł z Jarosławia do Watykanu.
XVII-wieczny obraz Maryi Bramy Miłosierdzia, czczony przez grekokatolików w Jarosławiu, został tak nazwany ze względu na symboliczne znaczenie, jakie przypisuje się Maryi, która jest bramą otwierającą drogę do zbawienia. Osobisty związek z ikoną Bramy Miłosierdzia ma też papież Franciszek. Opowiadał o tym w Radiu Watykańskim Piotr Nowina-Konopka, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej: „Pod koniec lat czterdziestych, gdy Ukraińcy dość masowo emigrowali, w tym także do Buenos Aires, zamówili tam kopię tego swojego ukochanego obrazu greckokatolickiego. Ta kopia ozdabiała cerkiew greckokatolicką w Buenos Aires, w której, zrządzeniem opatrzności, młody człowiek, który nazywał się Jorge Mario Begoglio, był ministrantem u ks. Stefana Czmila. Młody Jorge Bergoglio, z pewnością klęcząc przy ołtarzu, widział ten obraz. I to jest ta sama ikona, którą musi znać z Buenos Aires”.
 

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.