Dyrektorium homiletyczne

Jest już polskie wydanie nowego "Dyrektorium homiletycznego", przygotowanego przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
„Dyrektorium homiletyczne opracowano w następstwie prośby zgłoszonej przez uczestników synodu biskupów poświęconego słowu Bożemu, który odbył się w 2008 roku. W odpowiedzi na ową prośbę papież Benedykt XVI polecił kompetentnym władzom przygotowanie Dyrektorium homiletycznego (por. VD 60). Już przedtem podzielał on troskę ojców wcześniejszego synodu o to, żeby przykładać większą wagę do przygotowywania homilii (por. Sacramentum caritatis 46). Jego następca papież Franciszek również uważa przepowiadanie za jeden z najważniejszych elementów życia Kościoła, o czym świadczy jego pierwsza adhortacja apostolska Evangelii gaudium” (DH 1).
W „Bibliotece Kaznodziejskiej” 1/2016 opublikowaliśmy omówienia nowego „Dyrektorium homiletycznego”, które przygotował Sławomir Zatwardnicki oraz zaprezentujemy refleksje ks. Chino Biscontina, który na łamach włoskiego pisma „Servizio della Parola” (470 IX 2015) podzielił się swoimi przemyśleniami po lekturze dokumentu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Doktryny Sakramentów.
 

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.