Homilie do dzieci w kulturze multimedialnej

Jak się przebić z Ewangelią do wyobraźni dzieci i młodzieży? Jak dotrzeć do tych wiernych, którzy wydają się być znudzeni dotychczasową formą sprawowanej liturgii? Jak im mówić o Bogu? - odpowiedzi na te pytania szuka ks. Janusz Goraj SDB w artykule opublikowanym w najnowszym numerze Biblioteki Kaznodziejskiej.
Autor zastanawia się, jak pracować nad homilią kierowaną do najmłodszych? Jak dotrzeć do dzieci wzrastających w kulturze masmediów? Jakie zasady należałoby uwzględnić przy teoretycznej konstrukcji homilii adresowanej do dzieci? Jakim posłużyć się językiem, aby być komunikatywnym? A może – jak chcieliby niektórzy – mówić do dzieci tak samo jak do wiernych dorosłych? Ostatecznie zawsze z homilii dla dorosłych zrozumieją też «coś» i dzieci. Ksiądz Goraj pisze o konieczności przestrzegania zasady poglądowości, o języku homilii do dzieci oraz proponuje kilka wskazówek dotyczących pracy nad homilią do dzieci.

Artykuł dostępny tutaj

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.